Uslovi kupovine/prenosa

Kao i u svakoj Internet prodavnici, slobodno razgledajte i upoznajte naše pakete - bez obaveze kupovine. Ukoliko odlučite da kupite bilo koji paket, najvažnije je znati da kupovinu na našem web sajtu obavljate na siguran način, bez ikakvog rizika za Vas i bez mogućnosti zloupotrebe podataka i Vaše platne kartice. U našoj prodavnici koristimo najsavremeniju sigurnu uslugu automatske autorizacije.

KAKO KUPOVATI...

Postupak je vrlo jednostavan i sastoji se od samo nekoliko koraka. Imate mogućnost izbora željenih paketa, kao i našu preporuku najpovoljnijih. Posle odabira možete videti pregled čitave narudžbine s cenama i porezom, s podacima o načinu plaćanja i dostavljanja. Poslednji korak predstavlja slanje konačne narudžbine. U svakom trenutku, pre konačnog slanja, Vašu narudžbinu možete menjati, povećavati ili smanjivati, dodati novi paket ili odustati od celokupne kupovine. Kada pošaljete konačnu narudžbinu, na Vašu e-mail adresu stići će automatski i potvrda narudžbine sa svim bitnim elementima za Vašu evidenciju.

PRIJAVA ILI UNOS PODATAKA KORISNIKA

Tokom biranja paketa, a pre slanja vaše prve narudžbine morate se registrovati kao korisnik naše prodavnice. Korisnici koji se nisu registrovali, mogu samo pregledati pakete u ponudi, ali ne mogu izvršiti konačnu kupovinu.

Vaše podatake unosite samo jednom, prilikom prve kupovine, a za svaku kasniju prijavu kao korisniku ove prodavnice, treba Vam samo korisničko ime i šifra (podaci koje korisnik sam odreduje u postupku unosa svojih podataka). Sve svoje podatke možete i naknadno sami menjati.

NAČIN PLAĆANJA

Sva plaćanja će se obaviti u srpskoj valuti - dinar (RSD). Iznos za koji će račun vase platne kartice biti zadužen dobija se kroz konverziju cene iskazane u Evrima u srpski dinar prema trenutno važećem kursu Narodne banke Srbije. Kada se zadužuje vaša platna kartica, taj iznos se konvetuje u vašu lokalnu valutu prema važećem kursu asocijacije platnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u odnosu na originalnu cenu koja je prikazana na našem sajtu.

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici procesora platnih kartica banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće (KK Partizan), niti eMS d.o.o. koji posreduje u prometu roba i/ili usluga u ime i za račun preduzeća (KK Partizan),  nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice, pa samim tim ni ne može biti odgovoran za njihovu eventualnu zloupotrebu.

U trenutku naručivanja vršimo rezervaciju sredstava na Vašem računu. Sredstva se sa Vašeg računa skidaju 48 sati kasnije.

Platnom karticom mogu kupovati pravna i fizička lica.

All payments will be effected in Serbian currency-dinar (RSD). The amount your credit card account will be chared for is obtained throught the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is convered into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated on our web site.

CENE

Cene vrede za važeći paket kakve jesu u vreme dostavljanja narudžbine.

Cene u pregledima paketa su date sa uključenim PDV-om

USLOVI POSLOVANJA

Uslovima poslovanja definisana su pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice.

Opštim uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose KK Partizan i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

KK Partizan zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Zaštita Kupca prilikom plaćanja putem Interneta

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke.
U koliko ste naručili prenos isti dobijate preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, korišćenjem SSL protokola i PKI sistema.

Ni u jednom trenutku naš sistem nema pristup osetljivim podacima o platnoj kartici, pa samim tim KK Partizan ne može biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Plaćanja koja se realizuju korišćenjem platnih kartica, rade se u saradnji sa eMS d.o.o. (deo Asseco SEE gurpacije), Bulevar Milutina Milankovića 19g, 11070 Novi Beograd.

Vaš račun će biti zadužen 48 sati nakon naručivanja.

Na Vašem izvodu od Banke izdavaoca Vaše platne kartice će biti prikazano zaduženje za račun eMS d.o.o. (www.e-services.rs) koji posreduje u ovom prometu roba i/ili usluga u ime i za račun preduzeća (KK Partizan).

Dostava plaćenog paketa

KK Partizan se obavezuje da će obaveštenje o kupljenoj pretplati dostaviti Kupcu na e-mail adresu koju je naznačio prilikom kupovine u roku od najviše 2 radna dana od dana slanja.

Plaćanja koja se realizuju korišćenjem platnih kartica, rade se u saradnji sa eMS d.o.o. , Bulevar Milutina Milankovića 19g, 11070 Novi Beograd.

Kvalitet

KK Partizan garantuje za kvalitet signala (protok) koji se emituje sa servera. KK Partizan nije odgovoran za malu brzinu konekcije kupca ili za neadekvatno izabran protok od strane kupca.

Garancija (prenosa)

KK Partizan garantuje da će sve utakmice na koje se kupac pretplatio biti prenošene i da će kupac moći da ih gleda u direktnom ili odloženom prenosu u zavisnosti od kupljenog paketa i u vremenskom periodu trajanja paketa. Do prekida, odlaganja ili otkazivanja prenosa može doći zbog delovanja više sile, koja ovom garancijom nije obuhvaćena.

Reklamacije i otkazivanje pretplate

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom prvog puštanja - Ukoliko se prilikom prvog puštanja u rad konstatuje da je kvalitet signala loš, kupac ima pravo na reklamaciju. KK Partizan će izvršiti povraćaj sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku – vremenu određenog trajanjem kupljenog paketa – KK Partizan, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu uzrokovati loš kvalitet signala, sem onih koji proizilaze usled delovanja više sile. U slučaju neizvršenja ove obaveze, na Vaš zahtev KK Partizan će vratiti novac.

3) Otkazivanje pretplate – U slučaju otkazivanja pretplate biće Vam vraćen iznos koji odgovara neiskorišćenom delu kupljenog paketa, umanjenog za troškove otkazivanja. Vraćanje sredstava ići će isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Sigurnost

Prilikom unošenja podataka o debitnoj ili kreditnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (enkriptiranoj) formi upotrebom SSL (Secure Socket Layer) protokola i PKI sajta.


Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.


KK Partizan
se obavezuje da  neće prodavati i koristiti podatke, niti davati podatke trećoj strani bez pristanka korisnika, osim kada je takva obaveza regulisana zakonom. Ako korisnik preda lične podatke tokom kontakta sa KK Partizan-ovom korisničkom podrškom, KK Partizan će ih koristiti samo u svrhu brige o korisnicima. Takođe, zadržavamo pravo korišćenja ličnih podataka da korisnike povremeno obavestimo o novim prenosima.


KK Partizan
 koristi "cookies" da bi korisnicima ponudio personalizaciju stranice pri korišćenju sa istog računara sa istim internet pretraživačem. Ako imate pritužbu o korišćenju ličnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate preko korisničke podrške. U slučaju promene ovog dokumenta o zaštiti privatnosti i tajnosti podataka one će biti objavljene na ovoj stranici.

Privatnost Vaših podataka

KK Partizan se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima /kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u KK Partizanu odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Podatke koji se tiču brojeva platnih kartica i ostalih podataka važnih za samu transakciju, KK Partizan ne uzima na svom portalu, niti ih čuva u bilo kakvom obliku. Ove podatke kupac ostavlja na posebno zaštićenoj stranici koja se nalazi kod banke.

Ukoliko ste zaboravili svoju šifru ili ste naišli na nekakav problem ili nejasnoću, javite nam se e-mail porukom na adresu marketing@kkpartizan.rs

Naša služba za korisnike stoji Vam na raspolaganju svakog radnog dana od 9 do 16h na broju telefona +381 11 3690395